Verksamhet

Vår ambition om vägsamaritbil 

Allmänt 

Vi hjälper till med djurtransporter till djursjukhus och djurkliniker, vid behov behjälpliga polisen, ambulans, räddningstjänsten, Trygga vår landsbygd att sammarbetar med Missing People, Missing Dog, Hemtjänsten, olika transporter.  

Vi hjälper till på väg, vid motorstopp eller trafikolyckor.  

Hjälper till med vår verksamhet vid utställningar, mässor, event, stadsevenemang med mera. 

Vi har utrustning och kunskap i första hjälpen, radiokunskap och mycket annat för att kunna hjälpa effektivt och säkert. 

Vi jobbar ideelt i vår förening och är beroende av sponsorer och andra donationer med pengar till vår verksamhet. Så om ni vill hjälpa till med sponsring eller enstaka donationer så gå in här nedan på att donera, vill ni bli vår sponsor så skicka ett mail till oss så kan vi diskutera hur vi ska gå till väga. 

Vår ambition är att en utrustad samaritbil ska rulla på våra större trafikerade vägar runt om i landet. Som vid trafikolyckor, bilhaveri, bensinstopp med mera, ska vi kunna hjälpa till så gått vi kan med lättare insatts. T ex vid trafikolycka vara hjälpreda till utryckningsfordon och assistansbil eller bärgare kommer till plats. 

Eller ett vägarbete som innebär nästan alltid att trafikanterna utsätts för viss störning. Beroende på vägarbetets omfattning kan störningen variera från att vara så liten att trafikanterna inte behöver vidta några speciella åtgärder, till så omfattande att trafikanterna behöver ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av signaler eller andra särskilda arrangemang. För den som arbetar på vägen utgör trafiken en riskfaktor. Genom att minimera denna riskfaktor erhålls en säkrare arbetsmiljö liksom ökad trafiksäkerhet vid vägarbete. 

Förutom trafiksäkerhetsriskerna finns även andra risker vid en vägarbetsplats såsom exempelvis buller, avgaser och damm. Säkerhet för den som arbetar på vägen uppnås endast om trafikanterna rättar sitt uppträdande efter särskilt givna anvisningar och efter de grundregler som ges i vägtrafikkungörelsen. För att en sådan anpassning skall erhållas är det viktigt att vägmärken och anvisningar är korrekta och motiverade. Det är också angeläget att de anordningar som används till varning och skydd är i sådant skick och så placerade att de ger en riktig och entydig information. 

Hjälpa till med att byta däck vid vägen, eller bensin till fordon med bensinstopp, starthjälp och en hel del andra lättare förseelser. 

Ett skyddsfordon skall ha till uppgift att skydda den personal som arbetar på vägen. För att ge ett gott skydd vid en eventuell påkörning bör fordonet vara tungt, bruttovikt mins 3,5 ton. Eftersom fordonet ställs upp som en avstängning ska det vara utrustad på rätt sätt. 

Vi samarbetar även med föreningar som byvakter eller andra aktörer med våran kommunikation service som vi har. T ex övervakning, kommunikationsutrustning som mobila och bas enheter. 

Vår framtida ambition är att få sammarbeta med fler föreningar, kommuner och företag, inom fler områden. 

Vi jobbar för miljön och strävar att bli  miljöcertifierad  förening. Våra medlemmar har den utbildning och kunskap med föreskrift krav som krävs, och blir ständigt uppdaterade.