Miljö Anpassning

Miljöpolicy 
MediaGruppen H K håller på att bli miljöcertifierad förening 
ska årligen minska andelen fossila bränslen med minst 10% 

MediaGruppens H K ska vidta aktiva åtgärder för att förebygga förorening och minska föreningens totala miljöpåverkan. Innebär att föreningens systematiskt arbetar med att minska utsläpp och förorening, att miljöprestanda mäts och att konkreta och mätbara förbättringsmål sätts upp och följs upp. 

  • Att vi bidrar till miljöförbättringar genom körsätt och val av fordon, Våra fordon körs på miljövänligt bränsle 
  • Att vi årligen minskar andelen fossila bränslen med minst 10% genom bästa miljöval 
  • Att vi genom miljöanpassade inköp och ökad återvinning minskar avfall och sopsortering 
  • Utbildar och uppdaterar våra medarbetare hela tiden 
  • Att vi årligen genomför åtgärder som leder till förbättrad energiförbrukning i lokalerna 
  • Att vi håller oss uppdaterade på nyheter inom miljöområdet genom intern och extern samverkan strävar hela tiden att arbeta så att våran miljö ska må så bra som möjligt 
  • Anlitar bara av miljöcertifierade företag, föreningar och sponsorer